SUMA TROYES 2 – MBC ROBION

SUMA TROYES – SCMB MONTEUX

SUMA TROYES U18 – SCMB MONTEUX U18

SUMA TROYES – SCMB MONTEUX

SUMA TROYES 2 – MBC ST. GEORGES

SUMA TROYES U18 – MBC ST. GEORGES U18

SUMA TROYES – MBC HOULGATE

SUMA TROYES 2 – MBC VITRY

SUMA TROYES – SCMB MONTEUX

SUMA TROYES U18 – MBC ST. GEORGES U18