MBC ST. GEORGES – MBC VALREAS

MBC ST. GEORGES – MBC NEUVILLE

MBC ST. GEORGES – SUMA TROYES

MBC ST. GEORGES – SUMA TROYES 2

MBC ST. GEORGES U18 – SUMA TROYES U18

MBC ST. GEORGES – SMB BOLLENE

MBC ST. GEORGES U18 – MBC HOULGATE U18

MBC NEUVILLE U18 – SUMA TROYES U18

MBC ST. GEORGES U18 – MBC VOUJEAUCOURT U18

MBC VOUJEAUCOURT U18 – MBC NEUVILLE U18