MBC HOULGATE – SUMA TROYES

MBC HOULGATE U18 – SUMA TROYES U18

MBC HOULGATE – MBC CAMARET

MBC HOULGATE – MBC ST. GEORGES

MBC HOULGATE U18 – MBC ST. GEORGES U18

MBC HOULGATE – MBC VALREAS

MBC HOULGATE – MBC CARPENTRAS

MBC HOULGATE U18 – MBC VOUJEAUCOURT U18

MBC HOULGATE – MBC VALREAS

MBC HOULGATE U18 – MBC VITRY U18